Hội thi “Tự làm đồ dùng dạy học” năm học 2017- 2018 

Thực hiện kế hoạch số 351/KH-THTrA ngày 02 tháng 10 năm 2017 của trường Tiểu học Tràng An về việc tổ chức Hội thi tự làm đồ dùng dạy học. Sáng ngày 23/10/2017 trường Tiểu học Tràng An tổ chức Hội thi "Tự làm đồ dùng dạy học" năm học 2017- 2018. Hội thi đã huy động được đông đảo giáo viên và học...