Trường Tiểu học Tràng An tổ chức thành công chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học tích cực 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhằm thúc đẩy hoạt động chuyên môn của nhà trường, chiều ngày 9/1/2019 trường Tiểu học Tràng An tổ chức chuyên đề cấp trường đổi mới phương pháp dạy học tích cực môn Khoa Học lớp 4 của cô giáo Đào Ngọc Hiệp.

 

Trường Tiểu học Tràng An tổ chức tuyên truyền không sử dụng vũ khí vật liệu nổ, pháo nổ, đèn trời  

Thực hiện Công văn số 2679/UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc mở đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, đèn trời.

Trường Tiểu học Tràng An tổ chức thành công: “Hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông".  

Thực hiện kế hoạch số 1047 ngày 8 tháng 10 năm 2018 của phòng GD & ĐT thị xã "V/v Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông trong các trường học năm học 2018-2019". Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Tràng An. Sáng ngày 29/10, trường Tiểu học Tràng An tổ chức Ngày hội: "Hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông" với mục đích tuyên truyền, giáo dục, trang bị những kiến thức, hiểu biết cơ bản về an toàn giao thông cho học sinh; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cán bộ giáo viên trong công tác giáo dục ATGT cho các em thông qua các giờ học trên lớp, để góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Mới nhất