Thông tin thành viên
Họ và tên: Lê Công Minh
Email: lecongminh1978@gmail.com
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH Tràng An
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: GV Tiểu Học
Thống kê:  Tổng số bài: 74       Đã duyệt: 61       Tổng điểm: 214

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt