Trường Tiểu học Tràng An tổ chức thành công: “Hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông".  

Thực hiện kế hoạch số 1047 ngày 8 tháng 10 năm 2018 của phòng GD & ĐT thị xã "V/v Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông trong các trường học năm học 2018-2019". Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Tràng An. Sáng ngày 29/10, trường Tiểu học Tràng An tổ chức Ngày hội: "Hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông" với mục đích tuyên truyền, giáo dục, trang bị những kiến thức, hiểu biết cơ bản về an toàn giao thông cho học sinh; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cán bộ giáo viên trong công tác giáo dục ATGT cho các em thông qua các giờ học trên lớp, để góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh.

Others:

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Mới nhất