Truong3.jpg
Truong 2.jpg
Truong 1.jpg
2014-09-05 07.40.41.jpg
2013-11-19 16.24.00.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 27 / 05 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường

Hội thi “Tự làm đồ dùng dạy học” năm học 2017- 2018 

Thực hiện kế hoạch số 351/KH-THTrA ngày 02 tháng 10 năm 2017 của trường Tiểu học Tràng An về việc tổ chức Hội thi tự làm đồ dùng dạy học. Sáng ngày 23/10/2017 trường Tiểu học Tràng An tổ chức Hội thi "Tự làm đồ dùng dạy học" năm học 2017- 2018. Hội thi đã huy động được đông đảo giáo viên và học sinh tham gia.

Tài nguyên